Spørgsmål 6


Hvad hedder figuren?

http://asy.marris.fr/asymptote/Solides/fig_py01_251011_pyramide.png